یک آگهی تبلیغاتی خوب آنست که

یک آگهی تبلیغاتی خوب آنست که

1ـ مطلوب بودن                      2- استثنایی بودن        3- باور کردنی بودن

اجرای پیام

اثربخش یک پیام نه فقط به این که چه گفته می شود، بلکه به چگونه گفتن هم بستگی دارد. بعضی از آگهی ها جایگاه منطقی دارند در حالی که آگهی هایی هم هستند که به دنبال کسب جایگاه عاطفی هستند.

افراد ابداع کننده باید همچنین به دنبال سبک، آهنگ، عبارت بندی و قالب برای اجرای پیام باشند. این ارکان باید تصویر و پیام منسجمی را ارائه دهند.

سوال:

هر پیامی را می توان با استفاده هر یک از سبک های اجرایی ذیل یا ترکیبی از آن ها ارائه کرد.

1ـ مقطعی از زندگی: یک نفر یا بیشتر را در یک صحنه عادی در حال استفاده از کالا نشان می دهد.

2ـ سبک زندگی: بر نحوه تناسب و هماهنگی یک کالا با یک سبک زندگی تاکید می کند. در یک آگهی تبلیغاتی درباره نوشیدنی، مرد میان سال خوش قیافه ای نشان می دهد. در حالی که یک لیوان از این محصول در یک دست و فرمان قایق تفریحی در دست دیگر اوست.

3ـ خیال پردازی: در اطراف کالا یا مورد استفاده از آن هاله ای رویایی ایجاد می کند.

4ـ ذهنیت پردازی: در اطراف کالا یک حالت یا تصویر ذهنی زیبایی، عشق یا صمیمیت ایجاد می کند.

5ـ شخصیت پردازی: شخصیتی ایجاد می کند که مظهر کالاست، این شخصیت می تواند کارتونی یا حقیقی (مرد سیگار مارلبورو) باشد.

6ـ دانش فنی: قابلیت و توانایی، تجربه برتری شرکت در تولید کالا را نشان می دهد.

7ـ مستندات علمی: مطالعات یا شواهد و مستندات علمی ارائه می دهد مبنی بر اینکه یک کالا با یک نام تجاری خاص بیشتر ترجیح داده می شود یا از دیگر نام های تجحاری برتر است.

8ـ ارائه شواهد و تاییدیه: در این سبک یک منبع بسیار متغیر، دوست داشتنی یا صاحب نظر نشان داده می شود که کالا را تایید می کند.

کلمات:  باید به دنبال کلمات به یاد ماندنی و جالب توجه بود مبتکرانه باشد

مثال

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید