استاد علی خویه مدرس فروش مدرسه فروش ایران، مشاور و مدرس بازاریابی و فروش حرفه ای

بازاریابی

بازاریابی محصولات شوینده، بهداشتی غذایی (یونیلیور)

بازاریابی چرم و مصنوعات چرمی و دکوراسیون

بازاریابی روغن

بازاریابی چای، دمنوش، قهوه و…

بازاریابی، فروش و برندسازی مواد غذایی

تشخیص و درمان بیماری های مدیریت بازاریابی فروش برند و بیماری های کسب و کار

مذاکره

انتخاب مدرس فروش، انتخاب مدرس بازاریابی و فروش، انتخاب مدرس مذاکره، انتخاب مدرس CRM

فیلم های آموزشی و مشاوره ای علی خویه

روش های آموزش مدیریت بازاریابی فروش برند

آموزش های مشاوره ای به مدیران همراه اول

چرا آموزش و مشاوره بازاریابی فروش و برند

مذاکره نرم و مذاکره سخت


/ 0 نظر / 7 بازدید