فهرست کتاب اسرار تجارت بین الملل تالیف و ترجمه علی خویه

فهرست کتاب اسرار تجارت بین الملل تالیف و ترجمه علی خویه

فهرست کتاب اسرار تجارت بین الملل تالیف و ترجمه علی خویه   09122991608www.khooyeh.com www.alikhooyeh.blogfa.com  www.marketingmanagement.mihanblog.com

 

نشر مهربان  66409181 تهران

 

فصل 1 - مدیریت و مهندسی عوامل تجاری بیش از تجارت بین‌الملل

1-1- تصمیم‌گیری‌های اصلی ورود به بازارهای خارجی                                           21

1-1-1- اول این که چرا باید شروع به تجارت بین‌الملل نمود؟                            21

1-1-2- دوم این که چگونه وارد بازارهای بین‌المللی شد؟                         21

1-1-3- سوم این که به کدام بازارها وارد شوند؟                                22

1-1-4- چهارم این که در چه زمانی وارد شوند؟                                22

1-1-5- پنجم این که در چه مقیاس یا اندازه‌ای وارد بازار خارجی گردند؟    22

1-2- بازاریابی بین‌الملل و راهکارهای ورود به بازار بین‌المللی                22

1-2-1- تعریف بازاریابی بین‌الملل                                         23

1-2-2- چند روش تجارت بین‌الملل در جهان مرسوم است؟                24

1-3- روش‌های شروع تجارت و بازرگانی بین‌الملل                          25

1-3-1- اسرار ثبت شرکت‌های خارجی در ایران                              25

1-3-2- اسرار ثبت شعبه‌ی شرکت‌های خارجی 27

1-2-3- مراحل ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی                      27

1-3-4- 30 نکته‌ی کلیدی در خریدهای خارجی                              29

1-3-5- تجریه و تحلیل بازارهای خارجی                              32

1-4- اهداف بخش خرید                                              33

1-4-1- توان‌مندی‌های خرید                                      34

1-4-2- اصول مهم در خرید                                          35

1-4-3- ارتباط بخش خرید با دیگر واحدهای سازمان                 35

1-4-4- هزینه‌های خرید                                              35

1-4-5- خرید از منابع داخلی یا خارجی                            36

1-4-6- محاسن ساخت به جای خرید                              37

1-4-7- گونه‌های نظام خرید                                37

1-4-8- اقسام خرید                                            38

1-4-8-1- خریدهای برنامه‌ریزی شده                          38

1-4-8-2- خرید‌های موردی                                      38

1-4-8-3- خریدهای متمرکز                                      38

1-4-8-4- خریدهای غیرمتمرکز                                     39

1-4-9- انواع خریدها از نظر کمیت (مبلغ)                           39

1-4-9-1- خریدهای جزیی                                            39

1-4-9-2- خریدهای متوسط                                         39

1-4-9-3- خریدهای عمده                                           40

1-4-10- فرایند خرید                                                40

1-4-10-1- تشخیص نیاز                                         40

1-4-10-2- انتخاب تامین کنندگان                               40

1-4-10-3- انجام سفارش                                        41

1-4-10-4- پیگیری سفارش                                       41

1-4-10-5- دریافت سفارش                                       41

1-4-10-6- بازرسی و کنترل اجناس خریداری شده              41

1-4-11- اسناد اساسی خرید                                      42

1-4-12- خرید خارجی                                               43

1-4-12-1- مراحل خرید خارجی                                    43

1-4-12-2- تهیه پروفرما                                              43

1-4-12-3- مراحل ا نجام ثبت سفارش                             44

1-4-13- نحوه‌ی محاسبه‌ی قیمت و حمل کالای خریداری شده     45

1-5- مذاکره                                                              46

1-5-1- ارتباط                                                       46

1-5-2- ارکان مذاکره                                                46

1-5-3- تعریف مذاکره                                                 47

1-5-4- فرایند مذاکره                                                  47

1-5-5- مراحل مذاکره                                                 47

1-5-6- تنظیم استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها                               48

1-5-7- مدل برنامه‌ریزی مذاکره                                   48

1-5-8- برنامه‌ریزی عملیاتی برای  مذاکره                          49

1-5-9- بررسی نتایج مذاکره                                         50

1-5-10- نکات مهم در مذاکرات بازاریابی بین‌المللی                 50

1-5-11- تاکتیک‌های مهم در فرایند مذاکره:                          50

1-6- اسناد مورد نیاز برای بازرگانی خارجی                           51

1-6-1-کارت بازرگانی                                                    51

1-6-2- پروفرما                                                       51

1-6-3- اجازه‌ی ورود و فرم درخواست ثبت سفارش               52

1-6-4- قراردادها                                                       52

1-7-  پیگیری‌های خرید خارجی                                      56

1-8- شرایط تجارت بین‌الملل (اینکوترمز)2000                       58

1-9- راز مشتری شناسی در بازاریابی بین‌الملل                        59

1-10- عوامل مؤثر در ورود به بازارهای بین‌المللی                     61

1-10-1- عوامل جغرافیایی                                         61

1-10-2-  عوامل رقابتی                                             62

1-10-3- تصمیم‌گیری ورود به بازار                                     63

1-10-4- شرایط ورود شرکتها به بازار بین‌المللی                      64

1-10-5- علل ورود شرکتها به بازار بین‌المللی                         64

1-10-6- استراتژی‌های ورود به بازار جهانی 65

1-10-6-1- فروش خارجی از طریق خریداران داخلی           65

1-10-6-2-فروش از طریق شرکتهای توزیع کننده‌ی دیگر 66

1-10-6-3- مزایای شرکتهای مدیریت صادرات                    66

1-10-6-4- معایب شرکتهای مدیریت صادرات                 66

1-10-6-5- معیارهای شناسایی نمایندگی‌های فروش         66

1-10-6-6- معیارهای انتخاب یک نمایندگی فروش                  66

1-10-6-7- دلایل عمده‌ی انتخاب استراتژی‌های تولید در خارج از کشور        67

1-10-6-8- مزایای روش حق‌الامتیاز                                             67

1-10-6-9- معایب روش حق‌الامتیاز                                          67

1-10-6-10- کاهش معایب روش اعطای مجوز تولید                     68

1-10-6-11- مونتاژ                                                         68

1-10-7- صادرات                                                            68

1-10-7-1- تعریف صادرات                                                69

1-10-7-2- شرایط صادرات                                               69

1-10-7-3- اصول و قواعد صادرات                                       70

1-10-7-4- صادرات کالا با استفاده از بروات اسنادی صادراتی           71

1-10-7-5- انواع بروات وصولی                                             72

1-10-7-6- نحوه‌ی دریافت وجه برات اسنادی                            73

1-10-7-7- نقش اطلاع‌رسانی در صادرات                               74

1-10-7-8- صادرات قطعی                                             75

1-10-7-9- صادرکننده‌ی بازارچه‌ی مرزی                                  76

1-10-7-10- انواع کالاهای صادراتی                                         77

1-10-7-11- قیمت‌گذاری کالای صادراتی توسط گمرک ایران             78

1-10-7-12- مراحل صدور کالا در بازارچه‌ی مشترک مرزی              79

1-10-7-13- تنظیم اظهارنامه                                             80

1-10-7-14- واریز هزینه‌های گمرکی                                  82

1-10-7-15- ارزیابی کالاهای صادراتی                            83

1-10-7-16- صدور اسناد ترخیص                                 84

1-10-7-17- خلاصه‌ی مراحل صدور کالا                        84

1-8-10- واردات                                                   86

1-10-8-1- واردکننده‌ی کالا در بازارچه مرزی                 86

1-10-8-2- واردات قطعی                                        86

1-10-8-3- واردات از طریق بازارچه‌های مرزی                  89

1-10-8-4- انواع کالا از لحاظ شرایط ورود                      89

1-10-8-5- واردات در بازارچه‌های مرزی                         90

1-10-8-6- تشریفات ترخیص                               92

1-10-8-7- تجارت و واردات کالاهای بهداشتی             93

1-11- اسرار ضمانت‌نام‌ها و اسناد بازرگانی بین‌الملل          96

1-11-1- اسناد بازرگانی خارجی ملی                          96

1-11-2- اسناد بازرگانی خارجی بین‌المللی                     96

1-11-3- گواهی مبدأ                                            97

1-11-4- ثبت سفارش                                          97

1-11-5- بارنامه Bill of lading (B/L)                           98

1-11-6- پروفرما یا سیاهه‌ی بازرگانی                             98

1-11-6-1- سیاهه‌ی گواهی شده (Certified Invoice)        98

1-11-6-2- سیاهه‌ی کنسولی (Consular Invoice)           98

1-11-7- آفر یا سفارش                                            98

1-11-8- فرم درخواست گشایش اعتبار اسنادی                98

1-11-9- اظهارنامه‌ی گمرکی                                          100

1-11-10- پروانه سبز گمرکی                                         100

1-11-11- ضمانت‌نامه‌ی پیش پرداخت APG                       100

1-11-12- لیست عدل‌بندی  (Packing- list)                        101

1-11-13- گواهی استاندارد                                             102

1-11-14- گواهی بهداشت (حسب مورد)                      103

1-11-15- قبض انبار                                          103

1-11-16- گواهی بازرسی                                     105

1-11-17- وکالت‌نامه                                            105

1-11-18- ترخیصیه                                             105

1-11-19- قبض انبار                                            106

/ 0 نظر / 45 بازدید