تجربه بازاریابی فروش تبلیغات

چند وقت پیش در مطالعات خود به مطلبی برخوردم که خیلی جالب بود و آن خودبازاریابی یا خودکارآفرینی بود این نظریه تاکید می کند که برند نام نشان محصول خدمت باید طوری باشد که بتواند خود خودش را تبلیغات کند در واقع خودش بتواند فروشش را پیش برده و موجب افزایش اعتبار و اعتماد در مشتری شده و سریع به فروش برسد .........

/ 0 نظر / 33 بازدید