محتوای دوره اصول و فنون تاکتیک های چانه زنی اثربخش

محتوای دوره اصول و فنون تاکتیک های چانه زنی اثربخش

مدرس علی خویه
  

تعریف مذاکره و چانه زنی و تفاوت آنها و انواع آن اصول علمی و عملی چانه زنی در فروش و بازاریابی

علل لزوم یادگیری و مهارت در علم، فن و هنر مذاکره

روشهای مختلف مذاکره و چانه زنی

انواع چانه زنی مذاکره

محیط مذاکره

فرایند مذاکره حرفه ای

چانه زنی به روش سنتی

چانه زنی مبتنی بر موضع گیری

چانه زنی نرم و ملایم

چانه زنی سخت و تهاجمی

مذاکرات به روش علمی پیشرفته :

ارکان مذاکره علمی

جهت‌گیری مذاکرات علمی

عناصر اصلی روی میز مذاکره

تدابیر اضا کننده نیازها و خواسته‌ها

تدابیر متوقف کننده نیازها و خواسته‌ها

روانشناسی چانه زنی و  مذاکره

رفتار شناسی در چانه زنی و مذاکره

زبان بدن

اصول ارتباطات حرفه ای در چانه زنی و مذاکره

تاکتیک‌های
چانه زنی
حمله و تهاجی

گریز و مدارا

آگاهی دادن به طرف مذاکره

بازگشودن طرف مذاکره

شیوه های برخورد در مذاکرات سخت

شناخت مذاکره کنندگان

 

رزومه استاد

علی خویه

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

مولف و مترجم 7 عنوان کتاب تخصصی در حوزه بازاریابی فروش تبلیغات ارتباطات

بیش از 10 سال تجربه اجرایی د رسمت های مختلف تخصصی

عضو انجمن تحقیقات بازار اروپا

عضو انجمن وان تو وان آمریکا

مهمان وکارشناس برخی از برنامه های صدا وسیما

عضو هیات تحریریه نشریات مختلف

 

/ 0 نظر / 39 بازدید