# اصول_مدیریت_فروش

سرفصل دوره های آموزشی کاربردی مدرسه بازاریابی و فروش ایران ، علی خویه

سرفصل دوره های آموزشی کاربردی  مدرسه بازاریابی و فروش ایران ، علی خویه محترم بازرگانیداری تهرانت لبنیاتی کالبرمشتریی و فروش تلفنیفنی  university of ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 190 بازدید

مشاور فروش و بازاریابی، مدیریت فروش، اجرای طرح های مهندسی فروش

فعالیت های اجرایی صفحه اصلی فعالیت های اجرایی سوابق آموزشی علی خویه(www.khooyeh.com      تلفن همراه:   09122991608) مدرس دوره MBA ,DBA در دانشگاه تهران موسس و مجری مدرسه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 178 بازدید

فرایند یک جلسه مشاوره مدیریت( فرایند یک جلسه مشاور بازاریابی و فروش)

فرایند یک جلسه مشاوره مدیریت( فرایند یک جلسه مشاور بازاریابی و فروش)   فرایند یک جلسه مشاوره مدیریت( فرایند یک جلسه مشاور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید