# مشاور_فروش_و_بازاریابی

کتاب مشاوره فروش، کتاب مشاور فروش، مشاور فروش و بازاریابی، مشاور و مجری فروش،

به نام او که همه هستی از اوست مشاور فروش تجزیه تحلیل، برنامه ریزی اجرا و کنترل وظایف، انتظارات، شیوه اجرا، تکنیک، تاکتیک، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید