کتاب مدیریت بازاریابی و فروش در صنعت مطبوعات و نشریات

کتاب مدیریت بازاریابی و فروش

در صنعت مطبوعات و نشریات   

راهکارهای علمی و عملی در

توزیع پخش خرید و فروش گردآوری مطلب گردآوری آگهی و ....

با نگرش بازار و فرهنگ ایران

 کتاب و دوره جامع مدیریت بازاریابی و فروش

در صنعت مطبوعات و نشریات   

راهکارهای علمی و عملی در

توزیع پخش خرید و فروش گردآوری مطلب گردآوری آگهی و ....

با نگرش بازار و فرهنگ ایران

مدرس و مولف+

علی خـویه و فهیمه احمدی

علی خویه مدرس دانشگاه سخنران مشاور محقق و مجری سیستم هاو برنامه های بازاریابی ارتباطات تبلیغات خلاقیت تجارت و فروش - بیش از 10 سال تجربه اجرایی، مولف و مترجم 10 کتاب مرجع کاربردی و تخصصی،عضو انجمن های ملی و بین المللی، ارایه بیش از 350000 نفر ساعت دوره ها و کارگاه های آموزشی و کاربردی و اجرایی به سازمانها شرکت ها و موسسات ملی و بین المللی، همکاری های مختلف اجرایی و تخصصی با برندهای معتبر و مشهور بین المللی، ارایه بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار مختلف، سخنران برتر ده ها سمینار، مهمان و کارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما، عضو هیات تحریریه نشریات مختلف و .......
marketingmanagement.mihan
blog.com
marketingmanagement.persian
blog.ir
فهیمه احمدی
o کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، نویسنده، مترجم، مشاور و مدرس ، دارای 5 کتاب چاپ شده در حوزه ادبیات، بازاریابی، تبلیغات، فروش و برند، مدیر عامل گروه GMAS، مدرسه بازاریابی، فروش وتبلیغات ایران، منشور مدیریت ایران و منشور بازاریابی ایران آکادمی بازاریابی، کلینیک بازاریابی، کلینیک برند و ... ،دارای مدارک معتبر TTC, FCE،تدریس و ارایه سمینار با همکاری آقای خویه در زمینه های روانشناسی فروش، بازاریابی، ارتباطات و تبلیغات،دارای ده ها اثر چاپ شده در نشریات مختلف، مهمان وکارشناس برخی از برنامه های صدا و سیما ،تهیه کننده ومجری بسته های آموزشی بازاریابی، فروش، تبلیغات، برند و خلاقیت
تماس با ما: khoooyehali@gmail.com
khooyehali@yahoo.com
info@khooyeh.com
fahimeh.ahmady@yahoo.com
09372991608
ارایه بیش از 5000 ساعت مشاوره تخصصی به سازمان ها و برندهای معتبر، اجرای بیش از صدها پروژه تحقیقات بازار، برندسازی، رفتار مصرف کننده، کلوپ مشتریان، CRM، مهندسی فروش و بازاریابی، کمپین تبلیغات، برنامه های ارتباطات بازاریابی IMCو روابط عمومی، دپارتمان بازاریابی و فروش، برنامه بازاریابی و ....

 

 

 

 

 

 

8

بازاریابی مطبوعات و نشریات چیست..........................................................................................9

هدف از بازاریابی مطبوعات و نشریات  ........................................................................................9

برخی از تعاریف‌ و مفاهیم‌ مهم در بازاریابی ،خرید و فروش مطبوعات و نشریات و .........................10

انتظار از بازاریابی مطبوعات و نشریات........................................................................................14

8 نکته مهم در تهیه، خرید یا  مطبوعات و نشریات و محل اداری...........................................................14

برخی از مفاهیم مهم بازاریابی مطبوعات و نشریات.....................................................................15

مدیریت تقاضا در بازاریابی مطبوعات و نشریات..........................................................................17

بازار مطبوعات و نشریات............................................................................................................18

جعبه ابزار یا آمیخته بازاریابی مطبوعات و نشریات.......................................................................20

ابعاد گوناگون بازاریابی مطبوعات و نشریات...............................................................................22

50 نکته مهم مطبوعات و نشریاتو...................................................................25

فرآیند مدیریت بازاریابی مطبوعات و نشریات.............................................................................28

جستجو و انتخاب بازارهای هدف..........................................................................................30

اندازه­گیری و پیش بینی تقاضا   ...........................................................................................30

 تقسیم‌بندی بازار در  و مطبوعات و نشریات...................................................................................31

هدف گیری در بازار مطبوعات و نشریات...............................................................................33

جایگاه یابی در بازار مطبوعات و نشریات................................................................................33

تعیین استراتژیهای بازاریابی..................................................................................................34

تحقیقات  و  مطبوعات و نشریات و تحقیقات بازاریابی مطبوعات و نشریات.........................................................34

فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار مطبوعات و نشریات و ..............................................................35

فرایند 6 مرحله ای بازاریابی مطبوعات و نشریات و ...................................................................40

رفتار خریداران و  مصرف کنندگان مطبوعات و نشریات.......................................................42

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده  و مطبوعات و نشریات.........................................................42

عوامل فردی تاثیرگذار بر خریداران مطبوعات و نشریات و .......................................................44

عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر خریداران  و مطبوعات و نشریات.............................................46

10 نکته مهم در خرید وتهیه مطبوعات و نشریات و  برای مدیران شرکت ها وموسسات..............48

دسته‌بندی افراد در پذیرش  مطبوعات و نشریات....................................................49

انواع رفتارهای خرید در بازاریابی مطبوعات و نشریات..........................................................50

فرایند تصمیم گیری خرید مطبوعات و نشریات.....................................................................53

ساخت و سازه در بازاریابی، خرید و فروش مطبوعات و نشریاتو..........................................58

53 نکته مهم در مطبوعات و نشریات..............................................................63

قیمت و قیمت گذاری مطبوعات و نشریات...........................................................................70

رویکردهای‌ عمومی‌ قیمت‌گذاری‌ در مطبوعات و نشریات.....................................................74

اشتباهات بزرگ در قیمت گذاری مطبوعات و نشریات و .........................................................75

استراتژیهای تعدیل و مدیریت قیمت‌ها.............................................................................78

5 نکته مهم بازاریابی مطبوعات و نشریات و  .........................................79

تبلیغات و ارتباطات بازاریابی در بازاریابی خرید و فروش مطبوعات و نشریات........................................80

مراحل تدوین سیستم ارتباطی بازاریابی(تصمیمات اصلی در ارتباط بازاریابی)..................82

تاکتیک فروش مطبوعات و نشریات خوشه­ای.....................................................................................86

تکنیک آیدا در بازاریابی، خرید و فروش  و مطبوعات و نشریات..........................................89

پنج تکنیک مهم در فروش و بازاریابی مطبوعات و نشریات............................................90

خرید و فروش مطبوعات و نشریات مشارکتی..................................................................................91

تاکتیک و استراتژی جودویی در فروش مطبوعات و نشریاتها........................................92

فروش مطبوعات و نشریاتچند بعدی............................................................................................94

فروش مطبوعات و نشریاتمفهومی ...............................................................................................94

بازاریابی و فروش ویروسی در صنعت مطبوعات و نشریات و ...............................................94

بازاریابی تلفنی مطبوعات و نشریاتو ..............................................................................95

خطاها و دام­های خرید و فروش مطبوعات و نشریات .......................................................98

مهندسی ارزش در بازاریابی و فروش  مطبوعات و نشریاتو ...........................................103

برخی از نکات و تکنیک های فروش مطبوعات و نشریات و ..............................................112

نمونه قراردادهای خرید، فروش وبازاریابی مطبوعات و نشریات................................... 116

 

 

برخی از سرفصل های بازاریابی مطبوعات و نشریات

 عناوین سخنرانی:
- نظام بازاریابی مطبوعات و نشریات و اجزای آن
- ارکان اصلی بازاریابی مطبوعات و نشریات
- بازارشناسی مطبوعات و نشریات
- بازارسازی نظام مطبوعات و نشریات
- بازارسازی در مطبوعات و نشریات
- مدیریت بازار (بازارگردانی) مطبوعات و نشریات

تعاریف اهمیت و ضرورت بازاریابی مطبوعات و نشریات

اصول و تکنیک های بازاریابی مطبوعات و نشریات در ایران

آشنایی با انواع بحران های بازاریابی مطبوعات و نشریات

تکنیک های فروش بازاریابی مطبوعات و نشریات سبک ایرانی

مهندس فروش و مهندسی بازاریابی مطبوعات و نشریات در ایران

مهندسی بازاریابی مطبوعات و نشریات

اشتباه ها و خطاهای فروش بازاریابی مطبوعات و نشریات

تکنیک های ضد خطا در بازاریابی مطبوعات و نشریات ایرانی

10 نقطه کور فروش بازاریابی مطبوعات و نشریات

10 اشتباه بازاریابی مطبوعات و نشریات

رفتار خریداران بازاریابی مطبوعات و نشریات

رفتار فروشندگان بازاریابی مطبوعات و نشریات

تکنیک های ارتباطی در فروش بازاریابی مطبوعات و نشریات  ایرانی

10 تکنیکبازاریابی مطبوعات و نشریات

10 تاکتیک بازاریابی مطبوعات و نشریات

10 استرات‍ژی فروش بازاریابی مطبوعات و نشریات

تکنیک های برقراری ارتباط خلاق با مشتری ایرانی

10 تکنیک خلاق جذب مشتریان بیشتر در ایران

دام ها و کابوس های فروشندگان ایرانی

10 تکنیک تبلیغات بازاریابی مطبوعات و نشریات

سبک های فروش  و بازاریابی مطبوعات و نشریات

بازارسازی مطبوعات و نشریات

بازارگرمی مطبوعات و نشریات

رفتار شناسی مشتریان ایرانی

تکنیک های رفتار شناسی ایرانیان

اصول رفتارشناسی و رفتارسنجی در فروش ایرانی

فروش روانشناسانه

روانسازی فروش با تکنیک های روانشناسی

تکنیک های مشتری شناسی در ایران

روانشناسی فروش و بازاریابی

رفتار شناسی مشتریان

 

 

/ 0 نظر / 229 بازدید